Horari 2021-2022

HORARIS PER DIA

Dilluns

17:30 a 18:15 - MÚSICA ACTIVA 4
17:30 a 18:30 - PREPARATORI A
17:30 a 18:30 - PRIMER A
17:45 a 19:00 - MÚSICA ACTIVA 6A
18:00 a 19:00 - SEGON A
19:00 a 20:00 - QUART A
19:00 a 21:15 - CINQUÈ A
19:00 a 20:00 - PRIMER (NIVELL MITJÀ)
19:00 a 20:00 - SEGON (NIVELL MITJÀ)
20:00 a 21:15 - CORAL

Dimarts

17:15 a 18:15 - PRIMER B
17:30 a 18:30 - PREPARATORI B
17:30 a 19:00 - TERCER (NIVELL MITJÀ)
17:45 a 19:00 - MÚSICA ACTIVA 6B
19:00 a 20:00 - SEGON B
19:00 a 20:00 - SEGON C
19:00 a 20:00 - TERCER A
19:00 a 20:30 - QUART (NIVELL MITJÀ)
20:00 a 21:00 - QUART B
20:00 a 21:00 - GRAN COMBO

Dimecres

17:30 a 18:30 - MÚSICA ACTIVA 5
17:30 a 18:30 - PREPARATORI A
17:30 a 18:30 - PRIMER A
17:30 a 19:00 - SEGON (NIVELL MITJÀ)
18:30 a 20:00 - SEGON A
19:00 a 20:30 - PRIMER (NIVELL MITJÀ)
19:15 a 20:45 - QUART A
20:00 a 21:00 - CINQUÈ A

Dijous

17:30 a 18:30 - PREPARATORI B
17:30 a 18:30 - PRIMER B 
17:30 a 18:30 - TERCER (NIVELL MITJÀ)
17:30 a 18:30 - QUART (NIVELL MITJÀ)
18:30 a 20:00 - SEGON B
18:30 a 20:00 - SEGON C 
18:30 a 20:00 - TERCER A 
19:15 a 20:45 - QUART B

Divendres

16:30 a 18:00 - SEGON (NIVELL MITJÀ)
17:00 a 18:00 - CINQUÈ (NIVELL MITJÀ)
17:00 a 18:00 - SISÈ (NIVELL MITJÀ)
18:00 a 19:00 - PRIMER (NIVELL MITJÀ)
18:00 a 19:00 - SEGON (NIVELL MITJÀ)
18:00 a 19:30 - CINQUÈ (NIVELL MITJÀ)
18:00 a 19:30 - SISÈ (MIVELL MITJÀ)
18:30 a 19:15 - TALLER DE CORDA
20:30 a 22:00 - TALLER D'ORQUESTRA

HORARIS PER CURSOS

MÚSICA ACTIVA i RODA INSTRUMENTAL

Adreçat a infants de 4 a 6 anys, en grups reduïts de cada edat. Aquesta etapa contempla despertar els sentits musicals i l’autoconeixement per a enriquir la manera de viure la música.

 • Música activa 4: dilluns de 17:30 a 18:15
 • Música activa 5: dimecres de 17:30 a 18:30

MÚSICA ACTIVA + RODA

El grup de 6 anys fa una sessió de 60 minuts + 30 minuts de RODA INSTRUMENTAL. La roda instrumental contempla el coneixement i la pràctica de tots els instruments de l’escola durant 4 sessions: flauta, clarinet, saxo, viola, violí, violoncel, trompeta, trombó i piano.

 • Música activa 6A + roda: dilluns de 17:45 a 19:00 
 • Música activa 6B + roda: dimarts de 17:45 a 19:00

+ info

NIVELL ELEMENTAL

PREP
 
 • dilluns de 17:30 a 18:30
 • dimecres de 17:30 a 18:30 
  B
 
 • dimarts de 17:30 a 18:30
 • dijous de 17:30 a 18:30
PRIMER   A
 
 • dilluns de 17:30 a 18:30
 • dimecres de 17:30 a 18:30 
  B
 
 • dimarts de 17:15 a 18:15
 • dijous de 17:30 a 18:30
SEGON A
 
 • dilluns de 18:00 a 19:00
 • dimecres de 18:30 a 20:00
  B
 
 • dimarts de 19:00 a 20:00
 • dijous de 18:30 a 20:00
  C
 
 • dimarts de 19:00 a 20:00
 • dijous de 18:30 a 20:00
TERCER A
 
 • dimarts de 19:00 a 20:00
 • dijous de 18:30 a 20:00 
QUART A
 
 • dilluns de 19:00 a 20:00
 • dimecres de 19:15 a 20:45
  B
 
 • dimarts de 20:00 a 21:00
 • dijous de 19:15 a 20:45
CINQUÈ A
 
 • dilluns de 19:00 a 21:15
 • dimecres de 20:00 a 21:00

+ info

NIVELL MITJÀ

PRIMER  
 
 • dilluns de 19:00 a 20:00 (o divendres de 18:00 a 19:00)
 • dimecres de 19:00 a 20:30
SEGON
 
 • dilluns de 19:00 a 20:00 (o divendres de 18:00 a 19:00)
 • dimecres de 17:30 a 19:00
  B
 
 • dilluns de 19:00 a 20:00 (o divendres de 18:00 a 19:00)
 • divendres de 16:30 a 18:00
TERCER  
 
 • dimarts de 17:30 a 19:00
 • dijous de 17:30 a 18:30
QUART  
 
 • dimarts de 19:00 a 20:30
 • dijous de 17:30 a 18:30
CINQUÈ  
 
 • divendres de 17:00 a 18:00 i de 18:00 a 19:30
SISÈ  
 
 • divendres de 17:00 a 18:00 i de 18:00 a 19:30

TALLERS i GRUPS INSTRUMENTALS

CORAL  
 
 • dilluns de 20:00 a 21:15
GRAN COMBO  
 
 • dimarts de 20:00 a 21:00
 TALLER DE CORDA  
 
 •  divendres de 18:30 a 19:15
 TALLER D'ORQUESTRA  
 
 •  divendres de 20:30 a 22:00
 GRUP DE CORDA ADULTS  
 
 • Horari a determinar
 COMBOS  
 
 • Horari a determinar
MÚSICA DE CAMBRA  
 
 • Horari a determinar